Светлая версия сайта

Қоғамдық ұсыныс

Вернуться на главную

Осы құжат жария оферта болып табылады, оған сәйкес жауапкершілігі шектеулі серіктестік "LOKOPLANE.KZ" (бизнес сәйкестендіру нөмірі) 220540018957 Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 395-бабына сәйкес Офертада көрсетілген шарттарда Пайдаланушымен шарт жасасуды ұсынады.

Шарт ҚР Азаматтық Кодексінің 396-бабына сәйкес жария офертада көзделген тәртіппен оферта Акцепті жасаған сәттен бастап тараптар жасасқан болып есептеледі.

Осы Келісімге қол қою арқылы сіз Авиаагенттіктің барлық қызметтерімен және оларды көрсету тәртібімен танысқаныңызды растайсыз (бұдан әрі - Lokoplane.kz.).

Lokoplane.kz сайтының, сату кеңселерінің жұмыс жасау қағидаларына қатысты сұрақтар туындаған жағдайда клиенттерге қамқорлық  жасау қызметіне хабарласыңыз: +7 (707) 842-01-01

Электрондық пошта: callcenter1@lokoplane.kz, callcenter@lokoplane.kz. 

 

  1. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

1.1. Агент, Агенттік  – Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, "Астана" ауданы, Әбілқайырхан даңғылы, 27-үй мекенжайы бойынша орналасқан «LOKOPLANE.KZ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Сайтының иесі.

1.2. «Клиент» - 18 жасқа толған, осы келісімде көрсетілген талаптарға сәйкес сервисті пайдаланатын және/немесе билеттерді брондауды және сатып алуды жүзеге асыратын және осы Шарттың және/немесе белгілі бір қызмет көрсетушімен және/немесе тасымалдаушымен қызметтер көрсету туралы шарттың тарабы болып табылатын әрекетке қабілетті жеке тұлға. Пайдаланушы ретінде Жолаушы да, Сатып алушы да бола алады.

1.3. Сайт – Lokoplane.kz тиесілі еркін визуалды танысу үшін ашық, көпшілікке қол жетімді ресурс, Интернет желісінде Lokoplane.kz мекенжайы бойынша орналастырылған, сондай-ақ Lokotravel мобильді қосымшалары арқылы Клиент тапсырыс береді.

1.4. Жолаушы- тасымалдаушымен пайдасына әуе және/немесе теміржол тасымалы шарты жасалған жеке тұлға.

1.5. Тапсырыс – Сайтта таңдалған және билеттер мен қызметтерді қалаған бағамен брондау мен сатып алуға байланысты қызметтерді алуға клиенттің ресімделген сұранысы (жеткізушілер мен Lokoplane.kz қызметтерінің құнын ескере отырып). Әр тапсырысқа өз нөмірі беріледі.

1.6. Электронды билет, Билет – тасымалдаушының деректер базасында жолаушыны/багажды тасымалдау туралы цифрлық жазба болып табылатын жолаушы мен тасымалдаушы арасында әуе және/немесе теміржол тасымалы шартының жасалғанын куәландыратын электрондық құжат.

1.7. Маршруттық түбіртек - тасымалдау туралы ақпаратты, жолаушы туралы толық ақпаратты, маршрутты, тасымалдау ақысының нысаны мен бөлшектерін, электрондық жолаушылар билетінің нөмірін, брондау идентификаторын және т. б. қамтитын әуе тасымалдарын ресімдеудің автоматтандырылған жүйесінен үзінді көшірме.

1.8. Сертификат - Жолаушының маршруттық түбіртек алу құқығын растайтын, алайда ұшу үшін электрондық билет болып табылмайтын электрондық құжат.

1.9. Тасымалдаушы - қажетті лицензиялары мен рұқсаттары бар, тасымалдау шарты бойынша жолаушы мен оның багажын жөнелту пунктінен межелі пунктке жеткізуге міндеттеме алған заңды тұлға.

1.10. Брондау жүйесі - авиарейстердің кестесі, авиарейстерде орындардың болуы, тасымалдаушылардың тарифтері және оларды қолдану қағидалары туралы мәліметтерді, сондай-ақ осы қызметтерді тікелей жеткізушілер (тасымалдаушылар) немесе олардың өкілетті өкілдері броньдау жүйелерінде ұсынған ақпаратқа сәйкес ұсынылатын қызметтерді көрсетудің басқа да шарттарын қамтитын автоматтандырылған ақпараттық жүйе.

1.11. Клиенттерге қамқорлық жасау қызметі - келіп түскен тапсырыстарды бақылайтын және кері байланыс нысаны арқылы немесе басқа байланыс тәсілдерімен клиенттермен кері байланысты қолдайтын lokoplane.kz бөлімі.

1.12. Клиенттің жеке кабинеті - сайттағы клиенттің жеке бөлімі, онда тек жеке пайдаланушыға қол жетімді, авторизация параметрлерімен қорғалған құпия ақпарат бар (логин және пароль).

1.13. Қызмет көрсетушілер - авиациялық, теміржол және автомобиль көлігімен тасымалдаушылар, орналастыру орындарының иелері, сақтандыру компаниялары, туроператорлар/билет сататын агенттіктер.

1.14. Сплит-тикетинг – бір бағытта әр түрлі авиакомпаниялардың түйісуі арқылы ұшатын рейстеріне бөлек, тәуелсіз билеттер. Мұндай Билеттерді сатып алу кезінде Клиент рейстердің әрбір сегментін әртүрлі авиакомпаниялар орындай алатындығына байланысты туындайтын жауапкершілікті түсінеді және өзіне алады. Ұшу сегменттерінің әрқайсысын орындайтын тасымалдаушылар бір-бірімен ешқандай байланысы жоқ, яғни жолаушы соңғы пунктке дейін тіркелмейді. Жолаушы және/немесе Клиент одна кейінгі рейстерге багажды өз бетінше тіркеуі және өзі тіркелуі қажет.

1.15. Мета іздеу жүйесі, метаіздеуіш - көптеген провайдерлердің ұшу ұсыныстарын жинайтын және ақпаратты ортақ тізіммен көрсететін іздеу құралы. Клиенттің әуе билетін сатып алуы таңдалған сатушының веб-сайтына өткеннен кейін орын алады.

1.16. Күшін жою - билет ресімделген күні клиенттің сұрауы бойынша брондауды шұғыл жою. Билетті ресімдеу уақыты брондау жүйесінің ерекшеліктеріне байланысты Ақтөбе қаласының жергілікті уақытынан өзгеше болуы мүмкін. Кейбір авиакомпаниялар техникалық себептерге байланысты сатып алудан бас тартуға (күшін жоюға) жол бермейді немесе оны өткізуге қатаң уақыт шектеулері бар. Осыған байланысты Клиентке күшін жою рәсімінен бас тартылуы мүмкін.

1.17. Сервистік алым - клиенттен көрсетілген қызметтер үшін Lokoplane.kz пайдасына алынатын комиссия.

1.18. Оферта акцепті - "Клиенттің" осы Келісімді мынадай әрекеттердің бірін: осы сайтты пайдалану (сайтқа кіру немесе қайта кіру) және/немесе қосымша қызметтерге брондау немесе тапсырыс жасау және/немесе жолаушыларды күту қызметіне сұрау салу жіберу және/ немесе сайтта көрсетілген электрондық поштаға хабарлама жіберу арқылы қабылдау туралы келісімі. Оферта акцепті "Клиенттің" Шартта баяндалған талаптарды толық, сөзсіз және ешқандай өзгеріссіз қабылдауын білдіреді. Оферта акцепті осы Келісімде көрсетілген шарттарға сәйкес тараптар үшін құқықтық салдарлар туғызады.

1.19. Қызмет - "Клиентке" нақты төлегеннен кейін ұсынатын Қызметтерді жеткізушінің/Тасымалдаушының іс-қимыл кешені. Қызметтің санын және оны ұсынудың басталуын сайтта ұсынылған нұсқалардан брондау жасау кезінде "клиент" дербес таңдайды. Осы Шарттың талаптарына сәйкес Қызмет көрсетушілер/Тасымалдаушылар "Клиенттерге" тапсырыста көрсетілгендерден басқа қызметтерді ұсынуға міндетті емес. Қызметтер мен қосымша қызметтер бірге немесе бөлек осы Шартта "қызмет ретінде" деп аталуы мүмкін.

1.20 Тариф – тасымалдаушы бір жолаушыны тасымалдау жөніндегі қызметтер үшін не жөнелту пунктінен межелі пунктіне дейін белгілі бір маршрут бойынша және тиісті қызмет көрсету класында багаж немесе жүк массасының немесе көлемінің бірлігін тасымалдау үшін алатын тасымалдау ақысы.

1.21. SMS- хабарлама - билетті брондау кезінде Сатып алушы көрсеткен ұялы телефон нөміріне Тасымалдаушы немесе Lokoplane.kz «Клиентке» жіберетін мәтіндік хабарлама.

1.22. Айыппұл - "Клиенттің" авиакомпанияның билеттерді брондау, пайдалану, қайтару ережелерін бұзғаны үшін Lokoplane.kz талабы бойынша төлеуге жататын ақша сомасы.

1.23. Бірнеше брондау - "Клиент" бір рейске бір жолаушыға рейсті бірнеше рет брондайтын айыппұл түрі.

1.24. Төлем жүйесі - төлем ұйымы, эквайринг қызметтерін ұсынатын Lokoplane.kz серіктесі.

1.25. Офлайн сату - Lokoplane.kz сату кеңселерінде тірі диалог принципі бойынша Lokoplane.kz қызметтері арқылы әуе билеттері мен теміржол билеттерін сату әдісі.

1.26. Lokoplane.kz сату кеңсесі - клиенттерге кеңес беруге және әуе билеттері мен теміржол билеттерін офлайн сатуға арналған арнайы үй-жай.

1.27. Теміржол билеті - тасымалдаушының деректер базасында жолаушыны тасымалдау туралы цифрлық жазбаны білдіретін жолаушы мен тасымалдаушы арасындағы Жолаушылар тасымалы шартын куәландыратын электрондық құжат (бұдан әрі - "ҚТЖ Жолаушылар тасымалы" АҚ және/немесе РЖД ААҚ).

1.28. Серіктес комиссиясы - банктің көрсеткен қызметтері үшін Lokoplane.kz алынатын банк комиссиясы.

1.29. Банк комиссиясы - ақпараттық және технологиялық қызметтерді ұсынғаны үшін төлем қабылдау.

1.30. LokoTravel – Lokoplane.kz тиесілі ұшақ пен пойыз билеттерін, сондай-ақ басқа да қосымша қызметтерді сатып алуға арналған мобильді қосымша.

1.31. ЖДЖ  – ұшу сегментін өзгертуге және/немесе жоюға арналған брондау жүйесі.

  1. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР

2.1. Шарттың мәні – Осы Шарттың мәні Lokoplane.kz сату кеңселеріндегі Lokoplane.kz қамқорлық қызметінің қызметкерлерінің көмегімен сайттың/қосымшалардың көмегімен немесе офлайн режимінде қызметтерді брондау, ресімдеу және сату бойынша Lokoplane.kz қызмет көрсетуі болып табылады.

2.2. Акцепт жасай отырып, "Клиент":

2.2.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шарттық қатынастарға түсуге құқығы бар, құқықтары шектелмеген әрекетке қабілетті кәмелетке толған тұлға екенін растайды.

2.2.2. Тасымалдаушы жолаушыға қызмет көрсететінін, тасымалдау шарты бойынша құқықтар мен міндеттер тасымалдаушының ережелеріне сәйкес "Жолаушы" және/немесе "Клиент" пен тасымалдаушы арасында туындайтындығы туралы келісім береді және растайды, Lokoplane.kz. рөлі жолаушыға Брондау жүйесінде тасымалдаушының қызметтерін алу мүмкіндігімен шектеледі, Lokoplane.kz. тасымалдаушының тасымалдау шарттарын бұзуы үшін ешқандай жауапкершілік алмайды;

2.2.3. Lokoplane.kz. қызмет көрсетуге байланысты мақсаттар үшін "Клиенттің" және/немесе "Жолаушының" дербес деректерін жинауға және өңдеуге, оның ішінде Тасымалдаушыларға беруге Келісім береді.

2.2.4. Осы келісімнің шарттарымен танысқанын растайды және Сайтты пайдалану және тапсырыстар жасау кезінде оларға сәйкес әрекет етуге келісімін білдіреді және көрсетілген шарттар бұзылған жағдайда осы Шарттың талаптарына және қолданыстағы заңнаманың ережелеріне сәйкес бұзушылықтарды жою және олардың бұзылған құқықтарын қорғау үшін барлық қажетті шараларды Lokoplane.kz қолдануына келісім береді;

2.2.5. Lokoplane.kz., сондай-ақ оның серіктестеріне немесе аффилиирленген тұлғаларына Қызмет көрсетушілердің/Тасымалдаушылардың пайдасына тапсырыс берілген қызметтерді брондау және төлеу процесінде олардың өкілі ретінде "Клиент"/"Жолаушы" атынан және оның пайдасына әрекет етуге келісім береді. Егер бұл "Клиент" таңдаған қызметті сатып алуды талап етсе, "Клиент" сатып алу Қызмет көрсетуші/Тасымалдаушы немесе Lokoplane.kz, оның серіктестері немесе аффилиирленген тұлғалардың "Клиент" шотынан қызметтер үшін қаражатты есептен шығаруға келісім береді.

2.4. Lokoplane.kz. - осы жария оферта келісімін біржақты тәртіппен өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Шартқа енгізілген кез келген өзгерістер Веб-сайтта жарияланған сәттен бастап жарамды болып саналады.

2.5. Сайтта орналастырылған шарттармен, шарттың мәтінімен танысқаннан кейін "Клиент" сайтта көрсетілген тәсілдермен соманы төлейді. Төлем фактісі барлық деректермен, соның ішінде тасымалдау шартының талаптарымен, тарифтер ережелерімен, маршруттық деректермен және жолаушылар деректерімен келісімді растайды.

2.6. Lokoplane.kz. қызметтерінің құны (сервистік алым) билеттерді төлеумен бір мезгілде алынады және қайтаруға жатпайды.

2.7. Сайтта көрсетілген қызметтер Lokoplane.kz.  меншігі болып табылмайды. Сайтта ұсынылған қызметтердің тікелей орындаушысы Қызмет көрсетушілер мен Тасымалдаушылар (бұдан әрі – "Авиакомпаниялар") болып табылады.

2.8. Сайтта кез келген әрекеттерді жасау, соның ішінде бірақ онымен шектелмей: кез келген бетті ашу, кез келген қызметті брондау немесе сатып алу осы Келісімде баяндалған сайтты пайдалану ережелерімен сөзсіз келісуді білдіреді.

2.9. Осы сайтты пайдалану арқылы "Клиент" үшінші тұлғалар үшін қызметтерді брондау және төлеу жағдайында ол осы үшін барлық қажетті өкілеттіктерге ие екенін және үшінші тұлғалардың Сайтта қызметтерді брондау және төлеу үшін қажетті дербес деректерін үшінші тұлғаларға беруге келісімін алғанын растайды.

2.10. Егер Lokoplane.kz.  Клиент сайтты пайдалану Ережелерін бұзады деп сенуге негіз болған жағдайда, Lokoplane.kz.   Сайтқа және/немесе Lokotravel мобильді қосымшасына кіруден бас тарту құқығын өзіне қалдырады, атап айтқанда оны себепсіз пайдалануды шектейді.

2.11. Агенттіктің сайтында және/немесе сату кеңсесінде орналастырылған қызметтерді ұсыну туралы барлық шарттарды "Клиент" халықаралық заңнамаға және орындаушы резиденті болып табылатын елдің заңнамасына сәйкес осы қызметтерді ұсынатын орындаушылармен тікелей жасайды.

2.12. "Клиент" брондаған үшінші тұлғалардың (авиакомпаниялардың) әуе тасымалына арналған қызметтері тиісті тасымалдаушының ережелерімен және қолданылатын тарифпен реттеледі. Жолаушы тасымалдаудан бас тартқан жағдайда қайтаруға жатпайтын халықаралық бағыттарға арналған тарифтер әуе тасымалы саласындағы халықаралық нормалармен және тиісті тасымалдаушы белгілеген ережелермен реттеледі.

2.13. Lokoplane.kz жария оферта шарттарын біржақты тәртіппен өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Қоғамдық ұсынысқа енгізілген кез келген өзгерістер Веб-сайтта жарияланған сәттен бастап жарамды болып саналады.

2.14. Брондау жүйесі динамикалық жүйе болып табылады, оның құрамдас бөліктері кез келген уақытта өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін, осыған байланысты "клиент" өзгерістерді өз бетінше бақылауы қажет, Сайтта қызметтерді орналастыратын Lokoplane.kz немесе үшінші тұлғалардан шарттардың өзгеруі туралы "клиентке" қосымша хабарламалар жіберілмейді. Жүйенің немесе оның компоненттерінің қандай да бір уақыт ішінде толық немесе ішінара жұмыс істемеуі жағдайында, сондай-ақ "клиенттің" жүйеге қол жеткізу мүмкіндігі болмаған жағдайда, Lokoplane.kz "Клиент" алдында ешқандай жауапкершілік көтермейді.

2.15. Lokoplane.kz коммерциялық қол жеткізу операторларының желілері арқылы бүкіл Интернет желісі бойынша деректерді беру процесін бақыламайтындықтан және "Клиент" пайдаланатын компьютердегі ақпаратты қорғау деңгейі туралы біле алмайтындықтан, Lokoplane.kz "Клиентке" ақпаратты Интернет арқылы "Клиент" компьютерінен Сайтқа қауіпсіз беруге ешқандай кепілдік бермейді. "Клиент" Интернет желісін пайдалану кезінде ақпараттың жоғалу тәуекелін өзіне алады және оның жеке ақпаратын қорғау және жеке компьютерді үшінші тұлғалардың рұқсатсыз кіруінен қорғау жөнінде дербес шаралар қабылдауға міндетті.

  1. КЛИЕНТТІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3.1. "Клиент" енгізілген деректердің дұрыстығына, оның ішінде жолаушылар туралы енгізілген деректердің олардың паспорттық деректеріне сәйкестігіне жауапты болады. Халықаралық стандарттар бойынша жолаушылардың жеке деректеріне кез келген өзгерістер болған кезде билеттерді қайта ресімдеу кезінде қолжетімді тарифтер бойынша қайта ресімдеу қажет.

3.2. Lokoplane.kz брондау кезінде көрсетілген "клиенттің" электрондық поштасына билеті (маршруттық түбіртегі) бар хатты жіберген сәттен бастап Билеттерді "Клиент" сатып алған болып есептеледі және Жолаушы мен Тасымалдаушы арасында тасымалдау шарты жасалған болып есептеледі.

3.2. "Клиент" багаждың, қол жүгінің рұқсат етілген салмағы, өлшемдері мен саны туралы ақпаратты дербес нақтылауы қажет, бұл ретте Lokoplane.kz алынатын барлық ауызша ақпарат тек ұсынымдық сипатта болады және ақпараттандыру күніне өзекті болады.

3.3. "Клиент" қандай құжат бойынша ұшуы қажет (ішкі құжат немесе халықаралық паспорт), қажетті визалар, кіруге рұқсаттар, екпелер, сақтандыру полистері және өзге де рұқсат беру құжаттары және межелі пункт немесе ауыстыру пункті елі үшін рәсімдер туралы ақпаратты дербес нақтылауы қажет, бұл ретте Lokoplane.kz алынған барлық ауызша ақпарат тек кеңестік сипатта және ақпарат күні өзекті болып табылады.

3.4. Lokoplane.kz. кеңселеріндегі қызметтерге ақы төлеу кезінде, «Клиент» сатып алынатын қызметтер шеңберінде "Клиенттің" туындаған мәселелері бойынша Lokoplane.kz. қызметкерлерінен ауызша кеңес алуға құқылы.

3.5. «Клиент», www.lokoplane.kz сайтында және Lokoplane.kz. сату кеңсесінде субсидияланған сапарларға ақы төлей отырып, Lokoplane.kz. қызметтерінің құнымен толық танысуды және келісуді растайды.

3.6. Тапсырысты құрудың барлық кезеңдері: Қызметтердің көлемі мен түрін таңдау, маршруттар мен күндерді таңдау, рейстерді таңдау, орналастыру шарттары, жолаушылардың деректерін енгізу (атына/пайдасына Тапсырыс жасалатын жолаушылар), төлем әдістерін таңдау - бұл "Клиенттің"ерекше тәуелсіз және саналы таңдауы. Тапсырысты жасау кезінде "Клиент" енгізген ақпарат тапсырысты одан әрі растау және қызметтерді ұсыну үшін брондау жүйесінде, жаһандық брондау жүйесінде және/немесе Қызмет көрсетушінің/Тасымалдаушының ішкі брондау жүйесінде автоматты түрде тіркеледі.

  1. АГЕНТТІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. "Клиент" авиабилеттерді банк картасымен төлеген кезде, Lokoplane.kz. "Клиенттен" картаның нөмірінің алғашқы 6 және соңғы 4 цифрлары, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі анық айқындалатын банк картасының алдыңғы жағының сканерін немесе фотосуретін сұратуға құқығы бар. "Клиент" бас тартқан жағдайда, Lokoplane.kz. қызмет көрсетуден бас тартады, сондай-ақ бұрын "Клиент" сатып алған авиабилеттердің күшін жояды.

4.2. Lokoplane.kz. "Клиентке" бағалар туралы, броньдағы өзгерістер, рейстердің өзгеруі мен тоқтатылуы туралы ақпарат және т. б. сияқты әуе сапарларына байланысты электрондық пошта және/немесе СМС арқылы ақпараттық хабарламалар жіберуге құқылы.

4.3. "Клиент" ұсынатын дербес ақпарат (аты, мекенжайы, телефоны, E-mail, банк картасының нөмірі) құпия болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға жария етуге жатпайды.

4.4. Lokotravel сайтында және мобильді қосымшасында алдын ала брондау сәтіне дейін, сондай-ақ ақпараттық-тарату хаттарында жарияланатын баға туралы ақпарат оферта болып табылмайды. Авиакомпания белгілеген әрбір тариф бойынша билеттердің шектеулі санына байланысты ағымдағы баға төлқұжат деректері енгізілгеннен және билеттердің сәтті брондалғаны туралы ақпарат пайда болғаннан кейін пайда болады.

4.5. Теміржол билеті және/ немесе әуе билеті ерікті түрде қайтарылған жағдайда, Lokoplane.kz. серіктес банк қызметтерінің құнын, сондай-ақ тасымалдаушылардың субсидияланған тарифтері бойынша рейстер үшін алымды ұстап қалуға және қайтармауға құқылы.

  1. ӘУЕ БИЛЕТТЕРІН АЙЫРБАСТАУ ЖӘНЕ ҚАЙТАРУ ШАРТТАРЫ

5.1. Авиабилеттерді айырбастау және қайтару авиакомпания белгілейтін тарифтерді қолдану қағидаларына (бұдан әрі — "Тарифтерді қолдану қағидалары") сәйкес күн сайын (тәулік бойы) жүзеге асырылады, олар бронь жасалғаннан кейін бронь жасау сәтінде көрсетілген "Клиенттің" электрондық поштасына жіберілетін хатқа тіркеледі. Қайтару немесе айырбастау өтінімі үшін брондау кезінде көрсетілген электрондық пошта мекенжайынан callcenter@lokoplane.kz, callcenter1@lokoplane.kz электрондық мекенжайларына сұрату жазу керек немесе брондау кезінде көрсетілген телефон нөмірінен қоңырау шалыңыз.

5.2. Ұшу сегментін ерікті түрде жою және/немесе өзгерту кезінде ақшалай қаражат тарифтерді қолдану ережелеріне сәйкес қатаң қайтарылады. Онлайн авиабилетті жазып бергені үшін Lokoplane.kz қызмет ақысы, сондай-ақ Lokoplane.kz. кеңселерінде төлемдерді қабылдағаны үшін сервистік алым қайтаруға жатпайды.

5.3. Билетті ерікті түрде айырбастау қызметі ақылы болып табылады. Билетті айырбастау кезінде Lokoplane.kz. сервистік алымы ұсталады. Қазақстан Республикасы ішіндегі рейстерге айырбастау құны 4000 (төрт мың) теңгені құрайды, халықаралық рейске билет айырбастау кезінде билет айырбастау құны 6000 (алты мың) теңгені құрайды.

5.4. Lokoplane.kz. қызметтік алым құны авиабилетті қайтару және өзгерту қызметтері үшін 6000 (алты мың) теңгені құрайды. Алайда, онлайн және офлайн әдіспен ресімделген авиабилетті ерікті түрде қайтару және/немесе жою кезінде- Lokoplane.kz. сервистік алымы қайтарылмайды.

5.5. Авиабилетті қайтаруды ресімдеу үшін жолаушы ұшу купоны бар билетті ұсынады. Пайдаланылмаған ұшу купондары бар билет жолаушыны тасымалдау және ақшаны қайтару үшін жарамсыз. Авиакомпания жолаушы мен оның багажын жолаушылар купонында көрсетілген жөнелту пунктінен бастап қатаң ретпен тасымалдау үшін ұшу купондарын қабылдайды.

5.6. Лоукостерлермен ұшуға арналған авиабилеттер айырбастауға және қайтаруға жатпайды.

5.7. Қосымша қызметтердің, атап айтқанда рейстің тоқтатылғаны және кешіктірілгені туралы SMS хабарламаға жазылу қызметінің құны авиабилетті қайтару кезінде қайтарылмайды.

5.8. Рейсті мәжбүрлеп қайтару және күшін жою кезінде қайтару қызметі 5.4-тармаққа және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Lokoplane.kz. қызметінің ақысы бұл жағдайларда қайтарылмайды.

  1. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

6.1. Билетті төлеу және жазып беру сәтіне дейін 30 минуттан астам уақытқа жасалатын броньды авиакомпания ЖДЖ арқылы Lokoplane.kz.  хабарлай отырып, біржақты тәртіппен өзгертуі немесе жоюы мүмкін, соның салдарынан Lokoplane.kz.  брондалған авиабилеттер құнының өзгеруіне жауапты болмайды, бұл ретте Lokoplane.kz. "Клиентке" хабарлау арқылы клиентке бронь жасау кезінде "Клиент" көрсеткен электрондық поштаға немесе ұялы телефонға тиісті өзгерістер туралы хабарлау үшін барлық күш-жігерін салуға міндеттенеді.

6.2. "Клиент" бір рейске бір жолаушыға екі немесе одан да көп бронь жасаған жағдайда, авиакомпаниялар біржақты тәртіппен арзан құны бар қайталанатын броньды жоюы мүмкін.

6.3. Lokoplane.kz. онлайн қызметін ұсынады, сондықтан келесілер үшін жауапты емес:

6.3.1 жеке басын куәландыратын құжаттардың жарамдылығы және олардың тасымалдау ережелеріне, транзиттік және соңғы межелі пункттерге сәйкестігі. Оның ішінде болу елінің ережелеріне сәйкес қайтып келген сәттен бастап паспорттың қолданылу мерзімінің ұзақтығы үшін;

6.3.2 "Клиент" енгізген кезде жеке басын куәландыратын құжатты таңдауы;

6.3.3 қайтару мәселелері бойынша Қызметтерді жеткізушіге жүгіну және;

6.3.4 таңдалған деректердің дұрыстығы: авиакомпаниялар, рейс нөмірлері, баратын және келетін жері, барлық сегменттердегі кету және келу уақыты;

6.3.5 әуежайға немесе теміржол вокзалына барлық рәсімдерден өту үшін уақтылы келу;

6.3.6 багажды тіркеу, багаждың жоғалуы немесе бүлінуі, белгілі бір транзиттік қала арқылы транзит болған жағдайда багажды соңғы пунктке дейін тіркеу мүмкіндігі немесе мүмкін еместігі;

6.3.7 жолаушы соттың немесе басқа уәкілетті органдардың шешімі бойынша шығуы шектелген жолаушылар тізімінде болған жағдайда қызметті пайдалана алмауы;

6.3.8 "Клиент" брондау кезінде енгізетін паспорттық деректерді немесе жеке басын куәландыратын кез келген құжаттың деректерін енгізудің дәлдігі мен дұрыстығы;

6.3.9 түйісу уақытын таңдау;

6.3.10 ауысып отырудан уақтылы өту;

6.3.11 визаның, оның ішінде келген елге бару немесе таңдалған маршрутты жүзеге асыру үшін қажетті транзиттік визаның болуы;

6.3.12 барлық қажетті құжаттардың, оның ішінде медициналық анықтамалардың, балаларды әкетуге рұқсаттардың, жануарлар паспорттарының, қауіпті жүктерге арналған құжаттардың және өзге де құжаттардың болуы;

6.3.13. валюта бағамы және Тарифтердің деңгейлері үшін (тарифтердің құнын қызмет көрсетуші және/немесе тасымалдаушы қайта қарауы мүмкін);

6.3.14. төлем жүйелерінің, банктердің және т. б. дұрыстығы мен жұмысқа қабілеттілігі;

6.3.15. қызметтерді жеткізушінің және/немесе тасымалдаушының өзіне қабылдаған міндеттемелерді орындауы;

6.3.16. жеткізушінің қызметті жоюы немесе ауыстыруы;

6.3.17. кез келген себептер бойынша жолаушыларды брондау қызметтерін жеткізушінің алып тастауы.

6.6. Lokoplane.kz. қауіпсіз пайдаланудың ықтимал тәуекелдері мен шарттары, сондай-ақ желілік шабуылдар немесе сайтты бұзу (оның ішінде, бірақ онымен шектелмей), техникалық себептерден туындаған сайттың жұмысындағы іркілістер үшін жауапты болмайды.

6.7. Ешбір жағдайда Lokoplane.kz., оның аффилиирленген тұлғалары, сондай-ақ өкілдері, құрылтайшылары, басшылары, агенттері, қызметкерлері, серіктестері және штаттан тыс мамандары "Клиент" алдында немесе кез келген үшінші тұлғалар алдында кез келген жанама, кездейсоқ, туынды немесе айыппұл шығындары немесе залалы, алынбаған пайда (жоғалған пайда) үшін, деректердің жоғалуы немесе деректер мен ақпаратқа қол жетімділік, іскерлік беделдің жоғалуы, атағына немесе беделге келтірілген зиян немесе моральдық зиян, сондай ақ сайтты пайдалану мүмкін еместігіне немесе пайдалану және Қызметтерді немесе қосымша қызметтерді сатып алу нәтижесінде туындаған қосымша шығындар үшін жауап бермейді.

  1. БАСҚА ШАРТТАР

7.1. "Клиент" Lokoplane.kz. сайтында сатып алу арқылы ол өзінің жеке деректерін береді және оның электрондық мекен-жайына хаттар мен хабарламалар, соның ішінде жарнамалық сипаттағы хабарламалар жіберілуі мүмкін екеніне келіседі.

7.2. Lokoplane.kz. клиенттен алынған ақпаратты жарияламауға міндеттенеді. "Клиент" алдындағы міндеттемелерді орындау үшін Lokoplane.kz.  жасалған шарт негізінде әрекет ететін агенттерге және үшінші тұлғаларға Lokoplane.kz.  ақпарат беру бұзушылық болып саналмайды. Заңның негізделген және қолданылатын талаптарына сәйкес ақпаратты жария ету міндеттемелерді бұзу болып саналмайды. Lokoplane.kz. сайтқа кірушінің ip-мекенжайы туралы ақпарат алады. Бұл ақпарат "Клиент" алаяқтық әрекеттері жағдайларын қоспағанда, Клиенттің жеке басын анықтау үшін пайдаланылмайды.

7.3. Осы Келісімнің шарттарына байланысты барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешілуі тиіс. Егер келіссөздер барысында келісімге қол жеткізу мүмкін болмаса, мұндай даулар наразылық тәртібін сақтай отырып, Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласының азаматтық сотына шешім қабылдауға берілуі тиіс. Шағымға жауап беру мерзімі оны алған сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күнді құрайды.

  1. АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМАЛАР

8.1. "Клиент" Lokoplane.kz. қызметі туралы жарнамалық және жеңілдіктер ұсыныстары мен сату туралы хабарландырулары бар ақпараттық хабарламалардың жаңартылған ақпаратын, сондай-ақ Lokoplane.kz.  серіктестерінің жаңалықтары мен ұсыныстары туралы ақпаратты SMS және электрондық пошта арқылы алуға өзінің келісімін береді. Ақпараттық бюллетень мен жарнамадағы бағалар жария оферта емес.

8.2. "Клиент" қызмет көрсету сапасын арттыру және "Клиенттің" ауызша өтініштерін растау үшін телефон арқылы сөйлесулерді жазуға, жолаушылардың паспорттық деректерін кейінгі сатып алулардың ыңғайлылығы мақсатында ғана сақтауға келісім береді.

8.3. «Клиент» Lokoplane.kz. мобильді қосымшасын пайдалану кезінде келесі ақпарат берілетіні туралы хабарланады және келіседі: Клиенттің мобильді құрылғысының операциялық жүйесінің түрі, қолданбаның нұсқасы мен идентификаторы, желі күйі, қолданбаны пайдалану статистикасы және басқа да техникалық ақпарат.

  1. АГЕНТ РЕКВИЗИТТЕРІ

 «LOKOPLANE.KZ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мекенжай: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Әбілқайырхан даңғылы, 27 үй
БСН: 220540018957 
Клиенттерге қызмет көрсету
тел. +7(707)842-01-01 
пошта: callcenter@lokoplane.kz 
пошта: callcenter1@lokoplane.kz